سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان بهشتی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی
سارا صفارپور – دانشجوی کارشناس ارشد صنایع غذایی
سیدمهدی جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین مقاله معادلات حاکم بررهاسازی کنترل شده موادفعال درسیستمهای غذایی مرور شده است برخی ازمکانیزم های رهاسازی بکاررفته درصنایع غذایی شامل یک یا ترکیبی از موارد زیراست تغییر دردرجه حرارت رطوبت یا PH کاربرد فشاریا برش پوشینه دار کردن روشی جهت محافظت موادغذایی است که به حرارت رطوبت میکروارگانیسم و یا دیگر ترکیبات سیستم غذایی حساس هستندو می توان با طراحی سیستمهای کنترل شده مناسب موادغذایی را درمکان و زمان مطلوب با سرعت بهینه ازاد کرد.