سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عزیز یوسفیانی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

برای رفع نیازهای واقعی زندگی کنیم. نیاز به مصرف خارجی،تقویت کننده ی رفتارکشور به سوی وابستگی است.کارشناساناقتصادی ، مصرف گرایی را دام غیرملموس استعمارگران برای شکار منابع طبیعی جوامع توسعه نیافته ی نفتخیز می دانند .در همینراستا ، مشکل جامعه ایران و کشورهای نفتخیز را همچنان همان تفکرات روشنفکرانه ی جلال آل احمد می دانند که مساله غربزدگی را مشخصه ی دورانی می داند که با پول نفت آغاز شده و مصرف کالای غربی و ارسال مواد خام و آماده خوری ، از اوصافبارز این جوامع سنتی است. نگارنده با مطالعه قسمتی از تاریخ ایران پی بردکه کلید اصلی شکل گیری فرهنگ مسموم مصرف گرایی، ریشه در وابستگی فرهنگ ایرانی به خارجی ها و بخصوص دنیای پیشرفته ی غرب دارد. لذا در این نوشتار تلاش می گردد ،چگونگی نهادینه شدن فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و راه کارهای تعدیل این تفکر نامناسب مورد بررسی قرار گیرد . هر گونهتلاش جهت قطع وابستگی فکری و ذهنی مصرف کننده ی ایرانی به مصرف کالاهای غربی ، مستلزم شناخت چگونگی شکل گیریاین فرهنگ می باشد . به طور حتم با شناخت ریشه ای اهداف وابستگی ها ، می توان به تغیر رفتار مصرفی جامعه نیز اقدام نمود. بهامید رسیدن به تولید پایدار و عدم وابستگی مصرف عامه مردم به کالاهای خارجی.