مقاله رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: رهاسازی اراضی بر تغییرات نفوذ آب به خاک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر کاربری اراضی
مقاله ضریب جذب
مقاله نفوذپذیری
مقاله هدایت هیدرولیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قیومی محمدی امیرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی دشتکی شجاع
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی فایز
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهای نفوذ آب به خاک از مهم ترین شاخص های ارزیابی کیفیت خاک می باشند. نفوذ آب به خاک یکی از ویژگی های کلیدی در طراحی سامانه های آبیاری، پژوهش های هیدرولوژی، مدیریت منابع آب و حفاظت خاک، طراحی و اجرای پروژه های زهکشی و کنترل فرسایش خاک در حوضه های آبخیز است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر رهاسازی اراضی بر پارامترهای نفوذ آب به خاک در مراتع نیمه استپی کرسنک واقع در استان چهارمحال و بختیاری بود. برای این منظور، در پنج کاربری شامل مرتع، کشاورزی، رهاسازی ۵-۳ سال، رهاسازی ۱۵-۱۰ سال و رهاسازی بالای ۲۵ سال نفوذ آب به خاک در شش تکرار به روش نفوذ سنج مکشی اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهاسازی اراضی کشاورزی از طریق افزایش ماده آلی خاک، افزایش پایداری ساختمان خاک، بازآرایی ذرات خاک در راستای پایدارتر شدن منافذ طبیعی موجود در خاک و در نتیجه افزایش پیوستگی منافذ خاک بر پارامترهای نفوذ آب به خاک تاثیری معنی دار و مثبت دارند. میانگین هدایت آبی اشباع مزرعه ای در مرتع (۷٫۴ میلی متر در ساعت) بیشتر از زمین کشاورزی (۴٫۴ میلی متر در ساعت) بود. همچنین ضریب جذب نیز کاهش ۳۰ درصدی را در زمین کشاورزی نسبت به مرتع داشت. لیکن در نتیجه رهاسازی اراضی کشاورزی و استقرار مجدد پوشش گیاهی، تشکیل و بازیافت خاکدانه های درشت و افزایش پایداری خاکدانه ها، بهبود نفوذ آب به خاک در منطقه را به دنبال داشته است. بر این اساس هدایت آبی اشباع پس از ۲۵ سال رهاسازی، از ۴٫۳۸ به ۶٫۰۹ میلی متر در ساعت رسیده است.