سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مینا عباسی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف_دانشکده مهندسی نساجی_د
رامین خواجوی – استادیار،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی_دانشگاه آزاد اسلامی تهر

چکیده:

در رنگ سنجی کلاسیک نیاز به دستگاه اسپکتروفتومتر و یا کالریمتر است این دستگاهها در بسیاری از موارددر دسترس نیستند و در عین حال گران قیمت هستند از محدودیتهای دیگر آن ها نیاز به تماس مستقیم بین دستگاه و نمونه های در حال اندازه گیری است. متقابلا وسایل جدید اندازه گیری رنگ مانند دوربین های دیجیتال و اسکنرها امروزه بسیار در دسترس هستند و چون به دانش رشد کامپیوتر متصل هستند لذا بطور روزمره ارزانتر ، دقیق تر و استفاده از آنان متداولتر می گردد از مزیت های مهم دوربین ها امکان اندازه گیری رنگ اجسام از فواصل نسبتا دور است. داده های دوربین ها و اسکنرها هنوز داده های رنگی کلاسیک ماننده L*a*b یا Z,Y,X نیستند و نیاز به استفاده از روش هایی تقریبی برای تبدیل RGB به مختصات رنگی کلاسیک وجود دارد درهرحال با توجه باینکه امکان کنترل یک نقشه توسط روشهای پردازش تصویر توسط یک دوربین وجود دارد این وسایل می توانند در اندازه گیری و کنترل رنگ و نقشه چاپ شده مورد استفاده قرار گیرند.