مقاله رنگ زدایی از فاضلاب نساجی با استفاده از فرایند الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن و پلی آلومینیوم کلراید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: رنگ زدایی از فاضلاب نساجی با استفاده از فرایند الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن و پلی آلومینیوم کلراید
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف رنگ
مقاله فرایند الکتروشیمیایی
مقاله الکترود مس
مقاله فاضلاب رنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: کاشی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: دین پژوه حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: عرب نیا شیما
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پور فیاض

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور ارزیابی اثر استفاده از پراکسید هیدروژن و پلی آلومینیوم کلراید بر فرایند الکتروشیمیایی در حذف رنگ از فاضلاب نساجی صورت گرفت. در این تحقیق فرایند الکتروشیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از الکترودهای مس انجام شد و اثر متغیرهای شدت جریان (۴۰۰-۱۰۰ میلی آمپر)، pH (3-10)، غلظت پراکسید هیدروژن (۰٫۰۰۵-۰٫۰۲ مول) و غلظت پلی آلومینیوم کلراید (۲۰۰-۵۰ میلی گرم در لیتر) بر رنگ زدایی و معدنی سازی بررسی شد. شرایط بهینه الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن در pH معادل ۳، غلظت پراکسید هیدروژن ۰٫۰۱ مول و شدت جریان ۳۰۰ میلی آمپر و برای فرایند الکتروشیمیایی در حضور پلی آلومینیوم کلراید pH معادل ۷، غلظت پلی آلومینیوم کلراید ۱۰۰ میلی گرم در لیتر و شدت جریان ۳۰۰ میلی آمپر به دست آمد. نتایج نشان داد که فرایند الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن موثرتر از پلی آلومینیوم کلراید است. حداکثر انرژی مصرفی فرایند الکتروشیمیایی در حضور پراکسید هیدروژن و پلی آلومینیوم کلراید به ترتیب ۳٫۹۱ و ۳٫۵۲ کیلووات ساعت بر مترمکعب بعد از ۵۰ دقیقه بود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فرایند الکتروشیمیایی، یک فرایند موثر و قابل اعتماد در حذف رنگ و مواد آلی از فاضلاب های رنگی است.