مقاله رنگ زدایی از ریمازول برلیانت بلو رویال توسط قارچ گانودرمای ساکن شده در آلژینات سدیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: رنگ زدایی از ریمازول برلیانت بلو رویال توسط قارچ گانودرمای ساکن شده در آلژینات سدیم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ گانودرما
مقاله ساکن سازی سلولی
مقاله رنگ زدایی از پساب
مقاله طراحی آزمایش ها
مقاله فاکتوریل کسری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان فضلی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقی نیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری اسدی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: یونسیان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلودگی زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی مواد رنگی به طور گسترده ای توسط صنایع مختلف ایجاد می گردد. پایداری این مواد موجب می شود که روش های گوناگونی برای حذف آنها بررسی شود. کاربرد قارچ های ریسه سفید در این زمینه مورد توجه محققین قرار گرفته است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف استفاده از قارچ ریسه سفید گانودرمای ساکن شده در آلژینات سدیم برای حذف رنگ ریمازول برلیانت بلو رویال از محیط آبی انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ابتدا شرایط حذف رنگ نسبت به فاکتورهای غذایی، محیطی و عملیاتی بهینه سازی گردید و سپس کارایی رنگ زدایی سلول های ساکن شده مورد بررسی قرار گرفت. طراحی آزمایش ها با روش فاکتوریل کسری دو سطحی و روش سطح پاسخ انجام شد و مدل آماری فرایند با کمک نرم افزار MiniTab برازش گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که پارامترهای نوع و غلظت منبع کربن، دما و pH مهم ترین عوامل در حذف رنگ توسط قارچ گانودرما است. نتایج در شرایط بهینه منبع کربن (گلیسرول با غلظت ۱۹٫۱۴ گرم در لیتر، دمای ۲۷ درجه سلسیوس و مقدار pH اولیه محیط کشت معادل۶٫۲۶ ، میزان حذفی برابر ۹۵٫۳ درصد را نشان داد که نسبت به شرایط اولیه، ۱٫۲۷ برابر افزایش کارایی داشته است.
نتیجه گیری: قارچ گانودرمای ساکن شده دارای پتانسیل مطلوبی جهت حذف رنگ از محیط آبی است ولی باید شرایط آن را نسبت به نوع آلاینده مورد بررسی و بهینه سازی قرار داد. کاربرد طراحی آزمایش ها به روش فاکتوریل کسری نیز به لحاظ روش طراحی تحقیق از الویت بالایی جهت کاهش تعداد آزمایش ها و صرفه جویی در منابع و نیز تحلیل آماری داده های آزمایشی برخوردار است. پیشنهاد می گردد از این پتانسیل ها در جهت کاهش هزینه های پالایش محیط کمک گرفته شود.