مقاله رنگ زدائی از فاضلاب سنتتیک رنگی نمکی به روش بیولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: رنگ زدائی از فاضلاب سنتتیک رنگی نمکی به روش بیولوژیک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفیه آب
مقاله رمازول بریلینت بلو آر
مقاله فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میربلوکی هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: پنداشته علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی جوبنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: روح بخش اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده مقدمه:تخلیه فاضلاب رنگی حاوی نمک در منابع آبی، موجب اثرات زیان آور زیست محیطی زیادی از جمله نابودی موجودات زنده، افزایش BOD و کاهش ارزش رودخانه ها می شود. روش های مختلف تصفیه فیزیکی و شیمیایی جهت تصفیه این نوع پساب ها به کار رفته است که هر یک مشکلات خاص خود را دارند.
هدف: مقایسه روش تصفیه بیولوژیکی با سایر روش ها جهت حذف ماده رنگ زای صنایع نساجی از فاضلاب سنتتیک.
مواد و روش ها: ماده رنگ زای مورد بررسی، راکتیو بلو (Reactive Blue 19) است که آزمایشات رنگ زدائی از ۴ نمونه فاضلاب سنتزی، با استفاده از مخلوط باکتریایی لجن فعال، در شرایط هوازی، توسط سیستم تصفیه SBR (راکتور ناپیوسته متوالی) صورت گرفت و میزان حذف رنگ نمونه های پساب، از طریق آزمایش COD سنجش شد. محل تهیه نمونه ها وآزمایش های رنگ زدائی، آزمایشگاه آب و فاضلاب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.
نتایج: راندمان رنگ زدایی از دو نمونه فاضلاب رنگی سنتتیک طی ۲۴ ساعت، ۶۰ درصد و حدود ۹۰ درصد بود. هم چنین با توجه به روند مطلوب تصفیه در شرایط نمکی، راندمان حذف رنگ برای دو نمونه غلظت رنگی سنتتیک همراه با دو غلظت مختلف نمک، حدود ۶۰ درصد گزارش شده است. نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان می دهد روش تصفیه زیستی مورد استفاده می تواند روش موثری جهت رنگ زدائی فاضلاب های رنگی، حتی در شرایط نمکی باشد.