سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعا
علیرضا خان تیموری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده برق،کامپیوتر و فناوری اطلاعا

چکیده:

در این مقاله روشی برای حل مسئله رنگ آمیزی گراف با استفاده ازGAارائه شده است .در این روش برای هر گره دو ژن در نظر گرفته می شود که یک ژن مشخص کننده شماره گره و دیگری مشخص کننده رنگ آن می باشد و سپس در ادامه ، الگوریتم بیان می شود . این روش با اینکه بهینه نمی باشد، اما در مقایسه با نتایج بدست آمده در مسابقاتDIMACSقابل قبول و رضایت بخش می باشد.