سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان ولیپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محسن محسنی – دانشگاه آزادیزد
محمداسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزادیزد
احسان اکرامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

نمونه های پارچه پنبه ای با استفاده از سه رنگزای گوگردی رنگرزی گردیده و سپس تحت عملیات تخلیه کرونا قرارگرفتند تاثیر شرایط عملیات کرونا براستحکام نمونه ها بررسی گردید تغییرات رنگی نمونه های عمل شده تحت شرایط مختلف با اندازه گیری فاکتور تغییر رنگ و مقیاس خاکستری مورد ارزیابی قرارگرفت همچنین تاثیر عملیات کرونا برخواص ثباتی نمونه های عمل شده بررسی شد براساس یافته های این تحقیق با افزایش تعدادپاساژ کرونا میزان تغییر رنگ رنگبری مقدار E و روشنایی L* نمونه ها افزایش می یابد تخلیه کرونا سبب کهاش نسبی استحکام تاحد پارگی نمونه ها گردید لذا انتخاب مقادیر بهینه پارامترهای عملیات ضروری است.