سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید منتظر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده نساجی،تهران
زهره سادات رحیمی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشکده نساجی
رامین خواجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تخران جنوب،دانشکده نساجی

چکیده:

توسعه کاربردهای نانوذرات پیگمنتی سبب پیشرفت فرایندنساجی شده است یک کاربرد عمده این ذرات استفاده مستقیم نانوذرات در رنگرزی منسوجات است با توجه به مزایای فراوانی سهل الوصول بودن و صرفه اقتصادی استفاده از کربن دررنگرزی کالای نساجی استفاده از آن رو به افزایش است از طرفی کربن ماده ای است ابگریز کالا با آن در محیط ابی تقریبا غیر ممکن است اگرچه رنگرزی پارچه های طبیعی بیشتر در محیطهای ابی انجام می پذیرد لیکن رنگرزی این قبیل منسوجات با گروههای ابدوست فراوان توسط ماده ای بسیار ابگریز نظیر کربن بسیار مشکل بوده و غیر اقتصادی است دراین مقاله از رنگدانه حاوی ذرات کربن سیاه در مقیاس نانو در محدوده ۲۵ نانومتر با نام تجاری رنگدانه پرینتون ۱۵۶ برای رنگرزی پارچه پشمی و پنبه ای به طور جداگانه و بدون استفاده از بیندرها و موادکمکی استفاده شده است.