سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا شاه پروری – دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

انباشت پسماندهای طبیعی از دیرباز سبب الودگی زیست محیطی گشته و هزینه هایی جهت دفع و انتقال ایجاب کرده است پژوهش حاضر مبنایی کاربردی برای استفاده از این مواد به عنوان رنگزا در رنگرزی طبیعی ارایه میدهد. بدین منظور از برخی پسماندهای طبیعی به عنوان نمونه برای استفاده دررنگرزی طبیعی استفاده شد و الیاف پشمی با مواد دندانه mordant سولفات مس سولفات اهن و زاج سفید برای دندانه دار گردید و سپس مورد استفاده دررنگرزی قرارگرفت پس ازانجام عملیات رنگرزی نمونه های بدست آمده مورد ارزیابی و بررسی جنبه های کیفی قرار گرفت و نتایج مشخص کرد که این پسماندها قابلیت کاربرد در صنعت رنگرزی را دارا میب اشند.