سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم طالبیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری،دانشکده فنی مهندسی،گروه نساجی،تهرا
شیرین نور بخش علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری،دانشکده فنی مهندسی،گروه نساجی،تهرا
شیوا هاشمی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری،دانشکده فنی مهندسی،گروه نساجی،تهرا

چکیده:

دراین تحقیق رنگ پذیری پارچه نایلونی با رنگزای طبیعی قهوه بررسی شده است و اثر دندانه های مختلف بر خواص رنگرزی و ثباتهای رنگی پارچه نایلونی مطالعه شده است پارچه نایلونی با دندانه های مختلف به روش پیش کروم در دمای ۴۰ درجه سانت یگراد به مدت ۶۰ دقیقه دندانه داده شد. سپس پارچه های دندانه داده شده و دندانه نشده با محلول قهوه در دمای جوش رنگرزی شد پارامترهای رنگی قدرت رنگی و ثباتهای پارچه های رنگرزی شده اندازه گیری شد نتایج نشان میدهد که نمکهای فلزی مختلف دندانه بر مقدار رنگ جذب شده توسط پارچه نایلونی تاثیر می گذارد دندانه اهن باعث بیشترین قدرت رنگی و جذب رنگ می شود نوع دندانه بر ثبات شستشویی و ثبات سایشی رنگ نمونه های رنگرزی شده تاثیر گذاشته و بطوریکه پارچه های نایلونی رنگرزی و دندانه داده شده و با کروم و مس بهترین ثبات شستشویی و سایشی رنگ را دارند.