سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید احمدی مجد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری_تهران_ایران
سیما حبیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری_تهران_ایران
مهدی آزاد خانکندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری_تهران_ایران
اعظم طالبیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری_تهران_ایران

چکیده:

هدف اصلی این پروژه رنگرزی کالای پشمی با رنگزای استخراج شده از گیاه اویشن و بررسی ثبات شستشوی نمونه ها قبل و بعد از دندانه دار نمودن آنها با دندانه های مختلف می باشد بدین منظور پس از استخراج رنگزا از گیاه اویشن نمونه ها به روش های مختلف با نمکهای فلزی چون زاج سفید، سولفات الومینیم، سولفات مس و دی کرومات پتاسیم و در pH های مختلف اسید استیک و اسید سولفوریک دندانه دار و رنگرزی شدند. پارامترهای رنگی نمونه های رنگرزی شده شامل* L*,b*,a و همچنین مقدار K/S توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی اندازه گیری شدها ست.