سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا صادقی لیچائی – دانشگاه گیلان رشت
علی شمس ناتری –

چکیده:

اخیرا بدنبال اثرات نامطلوبی که رنگزاهای مصنوعی برروی محیط دارندو همچنین بهدلیل سمی بودن آنها استفاده از رنگزاهای طبیعی رشدیافته است رنگزاهای طبیعی سازگاری بیشتری با محیط دارند و درحالت کلی خاصیت زیست تخریب پذیری بهتری دارند دراین کار تحقیقاتی گیاه پلم از استان گیلان بعنوان یک رنگزای طبیعی جهت رنگرزی نخ پشمی مورد استفاده قرارگرفت اثردندانه های مختلف روی طیف انعکاسی و پاارمترهای رنگی آن مورد مطالعه قرارگرفت نتایج حاصله نشان میدهد که پشم می توانددرحالت با و بدون دندانه با گیاه پلم رنگرزی شود.