سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم داداشیان – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسین امیرشاهی –

چکیده:

بسیاری از خصوصیات حمام رنگرزی مانند سرعت جذب رنگزا زمان رسیدن به تعادل قابلیت سازگاری با سایررنگزاها و یکنواختی محصول رنگ شده تحت تاثیرمقدار رنگزای بکاربرده شده است بطورکلاسیک مقداررنگزای مورد نیاز برای تامین عمق و شید مورد نظر از ابتدا به حمام رنگرزی اضافه می گردد دراین مقاله نتایج حاصل از بکارگیری روش کلاسیک با روشی که درآن رنگزا با برنامه از قبل تعیین شده به حمام اضافه می گردد دررنگرزی الیاف اکریلیک با مواد رنگزای کاتیونیک مورد بررسی قرارگرفته است بدن منظور از دو تابع خطی و نمایی برای افزایش مداوم و تدریجی رنگزا استفاده گردیده است مقدار رنگزای جذب شده و یکنواختی حاصله درتمامی حمامها یکسان بوده و لذا می توان انتظار داشت تا با تماس کمتر رنگزا و آب بتوان نتایج مناسبتری را دررنگرزی با مواد رنگزای حساس مانند رنگزاهای راکتیو بدست آورد.