سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلال بصیری پارسا – دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا ، همدان ، ایران
سارا حق نگهدار – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران

چکیده:

روش: در این پژوهش، حذف آلاینده رنگی اسید آبی ۹۲ توسط فرایند ازوناسیون و نیز فرایند ترکیبی ازون/پراکسید هیدروژن بعنوان یکی از روشهای اکسیداسیون پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته است. ازون توسط دستگاه (Onnic ES215A) با مکانیزم تخلیه الکتریکی به میزان ۱۲۰g/hr تولید گردید. در راکتور استوانه ای شکل دوجداره به حجم یک لیتر کاهش جذب آلاینده توسط دستگاه طیف سنجی مریی/فرابنفش با گذشت زمان بررسی شد و اندازه گیری تغییرات COD به عنوان معیاری از حذف و معدنی شدن آلاینده آلی در زمانهای مختلف توسط روش ریفلاکس باز (Open Reflux) انجام شد . اثر پارامترهایی نظیر pH در فرآیندهای ازون و ازون/پراکسید هیدروژن ، غلظت آلاینده، غلظت پراکسید هیدروژن و چگونگی اضافه کردن آن و حضور الکترولیت هایی نظیر کلرید سدیم، سولفات سدیم،کربنات وبیکربنات سدیم بر روی حذف آلاینده مورد بررسی قرار گرفته است.