سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه صادقی ماهانی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
محمد میر جلیلی –
نوید نصیری زاده –

چکیده:

در این مقاله عملیات رنگبری از محلول حاوی رنگینه راکتیو C.I Reactive Blue 69 با استفاده از سیستم فراصوت به همراه H2O2 انجام گرفت .در این پژوهش اثر پارامترهای غلظت محلول رنگ،pH ، غلظت H2O2 و دما مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل نشان می دهد که با افزایش غلظت محلول رنگ و افزایش pH میزان رنگبری کاهش یافته و با افزودن آب اکسیژنه رنگبری افزایش می یابد به منظور بررسی میزان رنگبری از روش بررسی میزان جذب اسپکتروفتومتر جذبی بهره گرفته شد.