سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران
نوید نصیری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران
محمد میرجلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران
افسانه صادقی ماهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد- دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران

چکیده:

روش های گوناگونی برای تخریب رنگ وجود دارد، از جمله این روش‌ها، روش فراصوت و الکتروشیمی می‌باشد. عملیات رنگبری از محلول حاوی رنگینه راکتیو C.I. reactive blue 69 با استفاده از فراصوت و سونوالکتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش اثر پارامترهایی چون غلظت محلول رنگ، pH، غلظت هیدروژن پروکسید ، دما و اختلاف پتانسیل اعمالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش غلظت محلول و افزایش pH، میزان رنگبری کاهش یافته و با افزودن هیدروژن پروکسید درصد رنگبری افزایش یافته است. درصد رنگبری در سیستم فراصوت بعد از گذشت ۱۲۰ دقیقه ۹۳%، برای سیستم الکتروشیمی ۶۹% و برای سیستم سونوشیمی بعد از گذشت تقریبا ۵۰ دقیقه به ۱۰۰% رسید و همچنین آزمایش های BOD و COD از محلول های مورد بررسی در پژوهش در مراحل مختلف اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن است که سیستم سونوالکتروشیمی بدون استفاده از هیدروژن پروکسید مناسب ترین شیوه به منظور رنگبری از پساب رنگ راکتیو می باشد.