سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نیلوفر خادم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
لیلا زارع – استاد راهنما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران،
سعید شومال – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران ، ایران

چکیده:

معماری به مشابه موسیقی منجمد شده است. ((گوته))بشر با درک زیبایی، از طبیعت الهام گرفت و با تقلید از اشکال و آهنگهای طبیعی ، هنر راکه یکی ازعوامل مهم ابراز احساسات و بیان زیبایی است به وجود آورد ، وآن را به صورتهای گوناگون منعکس نمود. عواطف واحساسات انسانی مفاهیمی واحد هستند، اختلاف در طرز بیان و توصیف آنها است. عواطف، احساسات ، ادراک ومکنونات باطنی وانفعالات درونی ناشی از این عوامل که پیوسته با بشر همراه بوده است، میبایست به صورتی جلوه گر شوند که آن صورت، جزکردار و گفتار، نمی تواند باشد، بنابراین انسان، انفعالات درونی، احساسات وتاثرات خود رابه وسیله ی حرکات و کلمات، که مناسبترین وسیله، برای بیان هیجانات است، آشکار می سازد که بیانگر موسیقی ومعماری است. هدف این تحقیق رمزگشایی پیوند مفهومی معماری و موسیقی و در نهایت احیای موسیقی وارزش نهادن به روح روشن موسیقی ایرانی وجاری ساختن کیفیت آن در فضاهای معماری است. مولانا: سایه دیوار و سقف هر مکان ، سایه ی اندیشه ی معماردان