سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی بخشی زاده –

چکیده:

با شدت گرفتن رقابت در صنعت بیمه امروزه شاهد گسترش و پیشی گرفتن تمرکز برروی روابط و ارتباط با مشتری می باشیم مدیریت ارتباط با مشتری برمبادله ارزش بین مشتری و شرکت بیمه و برارزش ایجاد شده درآن ارتباط تاکید دارد و توسعه ارتباط برمبنای ارزش برای هر دو طرف از اهداف اصلی آن می باشد یعنی ارایه مزایایی از طریق مبادله دو جانبه و عمل به وعده ها می باشد کسب و کار بیمه به عنوان یک حرکت مقدس و الهی است چرا که درزمینه خدمت و ارایه آرامش به عموم جامعه گام برمی دارد و مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد کسب و کار است که با توسعه فناوری و کسب مهارتها و آموزشهای لازم تقویت می شود و سبب ارتباطات سودمند برپایه بهینه سازی ارزش دریافتی و ادراکی مشتریان می گردد. به همین منظور بسط و گسترش دانش کسب و کار و مدیریت ارتباط با مشتریان دراین صنعت رسالتی است که برعهده ماست و از آنجا که تواناسازی افراد دراین مسیر تاثیر شگرف بررونق کسب و کار بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن دارد دراین مقاله توصیفی کاربردی پس از مقدمه ابتدا به مبحث شناساسایی نیازها و انتظارات مشتریان پرداخته می شود سپس برخی از رموز اصلی موفقیت درجذب حفظ و ارتباط با مشتریان بیان گردیده و درادامه مدیریت سوالات و اعتراضات مشتریان و بیمه گذاران مطرح می گردد