سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شیما انوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی افضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد زنجان

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید برپایه نگاشت های جایگشت بیتی و سینوسی ارایه شده است درجایگشت پیکسلهای تصویر جابجا میشوند اما مقادیرشان تغییر نمی کند درروش جایگشت بیتی با استفاده ازمولد تصادفی و کلید انتخاب شده ازمجموعه ای از کلید ها بیت ها درهرپیکسل تصویر جایگشت می شوند دراین روش از مولدهای تصادفی بهره میگیریم شبکه های تصادفی یک نوع از شمای تسهیم رازبصری محسوب می شوند که ازسیستم بصری انسان برای اجرای فرایند رمزگشایی استفاده می کنند برای رمزدار کردن تصویر درابتدا ازنگاشت جایگشت بیتی بهره میگیریم و از انجایی که تابع سینوسی درفاصله صفر تا معکوس پذیر است با استفاده از تبدیل معکوس پذیر سینوسی تصویر را رمزگذاری می کنیم