سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجعفر دهقان – کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدعلی موسوی – کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
احمدرضا دهقان – کارشناس نرم افزار کامپیوتر
مهدی یعقوبی – هیئت علمی گروه هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

سیستمهای آشوب با داشتن ویژگیهای منحصر بفردی همچون حساسیت به مقدار اولیه یک روش ایده آل برای رمزنگاری محسوب میشوند دراین مقاله با بهره گیری از تبدیل کانتورلت و ترکیب سیستمهای آشوب یک بعدی لجستیک و سه سیستم سه بعدی لورنز چن و لو، رمزنگاری تصویر صورت می پذیرد. در الگوریتم پیشنهادی ابتدا برروی تصویر اصلی سه سطح تبدیل کانتورلت اعمال و ضرایب فرکانس پایین با دنباله کیاتیک حاصل از سیستم لجستیک رمز شده و سپس نتیجه با ضرایب فرکانس بالا بازسازی می شوند پس از آن پیکسلهای تصویر توسط دنباله آشوبناک لجستیک دیگر جابجا و در نهایت از بین سه سیستم آشوب سهبعدی لورنز ، چن و لو براساس مقادیر اولیه شان یک سیستم انتخاب و مقادیر پیکسلهای تصویر مرحله قبل با مقادیر دنباله آشوبناک سه بعدی رمز می شوند تا تصویر رمزنگاری شده بدست آید.