سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه بورجندی –

چکیده:

رمز نگاری، دانشی است که به بررسی و شناخت اصول و روش های انتقال یا ذخیره اطلاعات به صورت امن می پردازد. امروزه با توجه به کاربرد گسترده تصاویر در زمینه های مختلف، رمزنگاری تصویر به منظور حفظ امنیت جهت انتقال آنها به یکی از موضوعات مهم جهت پژوهش محققان تبدیل شده است. در این مقاله، ما روشی را براساس هیستوگرام فازی چرخه رنگی ایتن جهت رمزنگاری تصاویر رنگی ارائه می دهیم. اغلب روشهای ارائه شده در رمزنگاری تصاویر رنگی، منجر به تولید تصاویر تیره تر از تصویر اصلی می گردد که این امر باعث پائین آمدن کیفیت تصویر رمزنگاری شده می گردد. از آنجائیکه هیستوگرام فازی چرخه رنگی ایتن به خوبی رنگ دقیق هر پیکسل را تعیین می نماید ما با استفاده از آن، روشی بسیار مناسب را جهت رمزنگاری تصاویر رنگی رائه نموده ایم بطوریکه در ابتدا با استفاده از آن، رنگ دقیق هر پیکسل شناسایی و جزو یکی از ۱۵ رنگ در نظر گرفته شده دسته بندی می گردد در ادامه با استفاده از میزان اهمیت هر رنگ و در نظرگرفتن قوانین فازی، نگاشتی یکنواخت از هررنگ در تصویر اصلی به هر رنگ در تصویر رمز شده صورت می گیرد. در مرحله رمزگشایی نیز با در نظرگرفتن بردار وزنی هر تصویر و قوانین در نظر گرفته شده، رنگ هر پیکسل از تصویر شناسایی و تصویر، به خوبی تصویر اصلی رمزگشایی می گردد. نتایج آزمایشات حاکی از دقت بالای روش پیشنهادی در رمزنگاری تصاویر رنگی دارد بطوریکه بسیاری از مشکلات روشهای قبلی را همچون تولید تصاویر تیره، نیاز به فضای زیاد برای ذخیره سازی، وابستگی به حدود آستانه مرتفع نموده است.