سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام حسنی –
محمد عشقی –

چکیده:

در این مقاله، به ارائه ی یک الگوریتم رمزنگاری تصویر با استفاده از تابع آشوبناک خیمه پرداخته ایم. این سیستم رمزنگاری از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول سیستم رمزنگاری، در حوزه ی فرکانس و بخش دوم، در حوزه ی زمان کار می کند. در حوزه ی فرکانس از یک تصویر کلیدی دلخواه و یک عدد تصادفی که توسط نگاشت آشوبناک خیمه تولید شده است برای ایجاد تغییر در فاز تصویر اصلی استفاده می شود که نتیجه ی آن در حوزه ی زمان باعث تغییر مقدار پیکسل ها و به هم ریختن مکان پیکسل ها می شود. در حوزه ی زمان از یک تصویر شبه تصادفی که توسط نگاشت آشوبناک خیمه تولید شده است برای ترکیب آن با تصویر حاصل از حوزه فرکانس و رمزنگاری استفاده می شود.شبیه سازی کامپیوتری برای ارزیابی کارایی و امنیت الگوریتم صورت گرفته است، و با معیارهای ارزیابی کارایی رمز تصویر از جمله: تست چی دو، ضریب همبستگی، ضریب تعداد تغییر پیکسل ها، میانگین تفاوت سطح خاکستری پیکسل ها، قدر مطلق اختلاف سطح خاکستری تصویر اصلی و رمز شده، مجذور اختلاف سطح خاکستری تصویر اصلی و رمز شده و فضای کلید با الگوریتم های ارائه شده توسط دیگران مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از امنیت بالای الگوریتم پیشنهادی می باشد.