سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما محمودپور – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای
صادق جمالی – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهر ه برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

مزرعه های بادی عموما دور از شبکه های توزیع برق احداث می شوند. در ای نصورت یک فیدر اختصاصی ۱ برای اتصال مزرعه بادی به شبکه توزیع نیاز است. رله جریان زیاد در محل اتصال مشترک ۲ (PCC)به یک مشخصه جهتی ۳ نیز نیاز خواهد داشت. در این مقاله روشی بر مبنای حالات گذرای جریان برای رله مذکور پیشنهاد می شود که نیازی به مبدل های ولتاژ نداشته و هزینه، مسائل و مشکلات مبدل های ولتاژ را به همراه ندارد. برای این منظور از ضرایب تبدیل موجک جریان خطا، برای تشخیص جهت خطا، استفاده گردیده است. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم ارائه شده،، شبکه توزیع ۳۷ گرهIEEEدر نرم افزار ATP تحت شرایط مختلفی از اتصال کوتاه ها بررسی شده است. نتایج حاصل ازمجموعه کاملی از شبیه سازی ها، نشان می دهد که طرح پیشنهادی، علیرغم مقاومت خطا، محل خطا در شبکه، مشخصه غیرخطی جرقه و زاویه شروع خطا روی موج ولتاژ ، با سرعت و دقت مطلوبی عمل میکند.