مقاله رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا در عمان (۱۸۱۰–۱۷۹۸م/ ۱۱۸۹-۱۱۷۷ه. ش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا در عمان (۱۸۱۰–۱۷۹۸م/ ۱۱۸۹-۱۱۷۷ه. ش)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرانسه
مقاله بریتانیا
مقاله عمان
مقاله مسقط
مقاله ایل دوفرانس
مقاله اقیانوس هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصرف مصر در سال ۱۷۹۸ م/ ۱۱۷۷ ه به دست نیروهای فرانسوی و تهدید شدن متصرفات بریتانیا در شرق، به ویژه هندوستان، از سوی فرانسویان، باعث آغاز دوره ای از رقابت بین این دو قدرت اروپایی در شمال آفریقا، اقیانوس هند، خلیج فارس و از جمله، در عمان شد. عمان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در اقیانوس هند و دهانه خلیج فارس، از سویی با شرق آفریقا و جزیره موریس (ایل دوفرانس)، پایگاه فرانسویان در اقیانوس هند، ارتباط داشت و از سوی دیگر، روابط تجاری با غرب هندوستان و مناطق تحت کنترل داشت. همین موقعیت استراتژیک باعث شد تا حکومت انگلیسی هند از یک سو و حاکم فرانسوی جزیره ایل دوفرانس از سوی دیگر، تلاش کنند تا با بهره وری از شرایط منطقه و ایجاد و گسترش روابط با سلاطین عمان، از نفوذ رقیب در منطقه جلوگیری کنند. از سال ۱۸۱۰ م/ ۱۱۸۹ ه به بعد، با افول تهدیدات فرانسه و تصرف مستعمرات این کشور در اقیانوس هند و شرق آفریقا، عمان از دایره رقابت های فرانسه و بریتانیا خارج شد. در این نوشتار، چگونگی شکل گیری، توسعه و سرانجام این رقابت در منطقه، که انعکاس بخشی از رویارویی های بریتانیا و فرانسه در اروپا بود، مورد بررسی قرار گرفته است.