مقاله رفع چسبندگی تخم در تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری به وسیله کائولن، گچ و تالک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: رفع چسبندگی تخم در تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری به وسیله کائولن، گچ و تالک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی خاویاری
مقاله تکثیر
مقاله کائولن
مقاله رس
مقاله چسبندگی
مقاله تخمک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوردهقانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شکرکار مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل پور جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی محلول های متفاوت (رس، گچ، تالک و کائولن) در رفع چسبندگی تخم ها به کار گرفته شد و شاخص های اصلی تکثیر همچون درصد لقاح، وزن تخمک و لارو، درصد قارچ زدگی، درصد تفریخ، تلفات و بازماندگی در تیمارهای مختلف با تاثیر محلول گل رس مقایسه شدند و نتایج اختلاف معنادار آماری را در سطح p³۰٫۰۵ خطا نشان دادند. محلول گچ جهت رفع چسبندگی تخمک مناسب نبود و نتایج حاصل از استفاده تالک نشان داد که بازماندگی کلی تخمک ها در تیمار محلول تالک ۹٫۳ درصد کمتر از محول رس می باشد. اما استفاده از محلول کائولن سبب افزایش چشمگیر در همه شاخص های دوره انکوباسیون شد و آنالیز آماری نتایج همه تکرارهای این تیمار نسبت به تیمار های دیگر و محلول گل رس، اختلاف معنادار آماری را نشان داد و در نهایت سبب تلفات کمتر و افزایش ۱۹٫۶ درصدی بازماندگی نسبت به تیمار محلول رس گردید که جایگزینی و به کارگیری آن در کارگاه ها سبب افزایش راندمان تولید در تکثیر این ماهیان خواهد شد. نتایج نشان داد که استفاده از محلول کائولن با غلظت ۱۰ گرم در لیتر و به مدت ۴۰ دقیقه می تواند چسبندگی تخم های تاسماهیان را به خوبی برطرف نماید.