سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افسانه معروفی – ازمایشگاه مهندسی زبان گروه کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا همدان
عبدالحمید پیله ور –

چکیده:

اینمقاله ضمن بررشی روشهای مبتنی بر پیکره و قاموس در رفع ابهام از معانی کلماتی که در متون مختلف دارای املای یکسان و معانی متفاوت هستند به تکمیل روش کهدرعین حال مبنای روش پیشنهادی را تشکیل میدهد پرداخته است در روش پیشنهادی فاکتور جدیدی به منظور بهبود نتایج تصمیم گیری حاصل از اعمال این مجموعه روشها برپیکره تحت آزمایش افزوده شده است این فاکتور جدید مبتنی بر ارتباط موجود میاندسته بندی موضوعی یک متن و پیش بینی دقیقتر معنای کلمه مبهم مورد استفاده در متن می باشد تفاوت دیگر این روش جدید با روش مورد اشاره حذف محدودیت در مولفه تعداد کلمات اطراف کلمه ی مبهم اندازه ی پنجره و تعیین آن براساس تعداد کل کلمات موجود در جمله ی محتوی کلمه ی مبهم می باشد.