مقاله رفع آلودگی خاک های آلوده به کادمیوم و کروم به روش گیاه پالایی در گیاه شاهی (Lepidum Sativum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: رفع آلودگی خاک های آلوده به کادمیوم و کروم به روش گیاه پالایی در گیاه شاهی (Lepidum Sativum)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی خاک
مقاله کادمیوم
مقاله کروم
مقاله گیاه پالایی
مقاله شاهی (Lepidum Sativum)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهانبخشی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیاری زهان محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی خاک ها به فلزات سنگین یک مشکل جدی برای زیست بوم و سلامتی انسان می باشد و گیاه پالایی، استفاده از گیاهان برای حذف فلزات سمی از خاک، راهکاری موثر و اقتصادی می باشد. بنابراین این تحقیق در قالب طرح کامل تصادفی و با سه تکرار از سطوح مختلف کادمیوم با استفاده از نمک کلریدکادمیوم شامل غلظت های ۰، ۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم و کروم با استفاده از نمک کلریدکروم (III) شامل غلظت های ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم، به صورت کشت گلدانی اجرا گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت کادمیوم و کروم در خاک میزان غلظت کادمیوم در اندام های هوایی شاهی، افزایش و غلظت کروم کاهش نشان داد (P<0.01). بنابراین شاهی برای گیاه جذبی کادمیوم و کروم در فناوری گیاه پالایی مناسب می باشد اما در غلظت های بالای کروم استفاده از گیاه شاهی جهت گیاه پالایی توصیه نمی شود.