سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین نکوبین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،دانشکده مهندسی مواد،نجف آباد_اصفه

چکیده:

پوششهای نانومیله ای اکسید روی طی یک فرایند دو مرحله ای سنتز شد. پوششهای سنتز شده با استفاده از انالیز اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرارگرفت. از این پوشش به عنوان فوتوکاتالیزور در فرایند اکسیداسیون پیشرفته استفاده شده ازمایشات برروی تجزیه فتوکاتالیستی یک نوع رنگ ازو متیل اورانژی با فتوکاتالیزور پوشش اکسید روی نانوساختار و اشعه ماورا بنفش انجام شد و اثر غلظت رنگ مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد که تخریب به خوبی صورت می گیرد اما با افزایش غلظت رنگ سرعت تخریب کاهش می یابد.