سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حسنی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
ساناز حسن زاده – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
ساناز بهتاج –

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از روش پردازش تصویری، به بررسی تأثیر درصد مخلوط و ساختار پارچه بر میزان ارتفاع باقی مانده از کاسه انداختن بر روی پارچه های حلقوی پودی تهیه شده از نخ های مخلوط چرخانه ای، پرداخته شده است. برای تعیین ترکیبات متفاوتی از درصد مخلوط الیاف، نرم افزارsimplex lattice designبکار گرفته شد. پارچه های حلقوی پودی با سه ساختار متفاوت و از نخ های چرخانه ای مخلوط ویسکوز -پلی استر تهیه شده اند.در این کار تحقیقاتی، برای پیش بینی ارتفاع باقی مانده از کاسه انداختن، مدل رگرسیون خطی مخلوط -فرآیند با دو جزء مخلوط و یک متغیر فرآیند(فاکتور سفتی) بکار گرفته شده است.