سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا حاجیانی بوشهریان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
آرش وفامند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

وجود قنات یک عامل تأثیرگذار در ظرفیت باربری پی می باشد که کمتر به آن توجه شده و باعث کاهش ظرفیت باربری پی و افزایش نشست پی می شود و این نشست باعث اختلال در تأسیسات شهری و در بعضی مواقع موجب خسارات جبران ناپذیری می گردد. از میان تحقیقات مطالعات دینامیکی نسبت به استاتیکی کمتر انجام شده و از میان مطالعات دینامیکی بررسی رفتار پی های مستقر بر قنات خیلی کم انجام شده است که نشان دهنده ی اهمیت مطالعه ی فوق می باشد. تاکنون تحقیقات انجام شده بیشتر بر روی چگونگی تأثیرگذاری باراستاتیکی درظرفیت باربری پی های سطحی متمرکز بوده است و کمتر به بررسی بار ترافیک یا زلزله به صورت دینامیکی مورد توجه قرار گرفته است.همچنین بررسی های عددی معمولاً در مبحث بارهای دینامیکی بیشتر به پی نواری محدود شده و کمتر به پی دایره ای پرداخته شده است. مطالعات نشان می دهد با افزایش میزان بار دینامیکی نشست پی افرایش یافته و خاک در ناحیه کششش قرار می گیرد و با افزایش عمق قنات این نشست کاهش خواهد یافت. همچنین قطر قنات نیز که یک عامل مؤثر در نشست پی ها می باشد در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه مراحل فوق در برنامه PLAXIS 2D DYNAMIC VERSION مدل سازی می شود و نمودارهای مربوطه رسم می گردند. این برنامه در ویرایش جدید دارای مدل سخت شونده الاستوپلاستیک می باشد که تحلیل های دینامیکی با استفاده از آن انجام می شود. در این مقاله رفتار سیکل بار و تغییرات قطر قنات، تحت تأثیر بارهای دینامیکی در پی دایره ای و اثرات نشست پی بررسی می شود.