سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین معصومی – کارشناسان ارشد عمران
فائزه نجاتی –
علی هوشمند آیینی – دانشجوی دکتری

چکیده:

درطراحی ساختمان ها درمناطق زلزله خیز دو موضوع اساسی باید مدنظر باشد اولا ایجادسختی و مقاومت کافی درسازه جهت کنترل تغییر مکان جانبی تا از تخریب اعضا سازه ای و غیرسازه ای تحت زلزله متوسط یا کوچک جلوگیری بعمل آید ثانیا ایجاد شکل پذیری و قدرت جذب انرژی مناسب درسازه بخاطر ممانعت از فروریختگی سازه دریک زلزله شدید درسیستمهای قاب مهاربندی انتظار می رود تنها درصد کمی از بارهای جانبی وارده بوسیله عملکردهای خمشی و یا انعطاف پذیر دراتصالات قابهای خمشی تحمل گردند اعضای قطری برش را مستقیما بصورت نیروی فشاری و یا کششی تبدیل کرده و به سیستم قائم انتقال میدهند مهاربندی خارج از مرکز ebf مقاومت و سختی قاب مهاربندی شده همر مرکز CBF را با رفتار غیرارتجاعی و قدرت جذب انرژی قاب ممان برMRF ترکیب نموده و نهایتا رفتار بسیار مناسب از خود ارایه می نماید