سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید قربان بیگی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدمهدی رادقی مهرجو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی

چکیده:

تحقیق حاضر تحلیلی ازرفتار میکروپایل های مایل تحت بار لرزه ای ارائه میدهد تحلیل ها با استفاده از مدلسازی المان محدود دینامیکی انجام شده است جسم خاک الاستیک با میرایی رایلی فرض شده است و میکروپایل ها بصورت تیرهای الاستیک مدول شده اند سازه ی روی میکرو پایل ها بصورت سیستم یک درجه آزادی متشکل از جرم متمرکز و یک ستون تعریف شده است بخش اول این مقاله شامل مرور ادبیات فنی درباره ی رفتار میکروپایل های مایل است بخش دوم مدل عددی به کار رفته دراین تحقیق را به طور خلاصه شرح میدهد بخش سوم به تحلیل مربوط به تاثیر مایل بودن میکروپایل ها بررفتار لرزه ای میکروپایل ها ی مدفون در خاک همگن دارای سختی یکسان اختصاص یافته و بخش چهارم همین تحلیل را برای خاک دارای سختی افزایشی با عمق انجام خواهد داد.