سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هلیا خسرو آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امید بهار – استادیار پژوهشگاه سازه،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

چکیده:

درسالهای اخیر روشهای پیشنهادی جدید طراحی براساس عملکرد برتری خودرا نسبت به روش مبتنی برنیرو نشان داده است هرچندکماکان اغلب ایین نامه های طراحی ساختمان دربرابر زلزله تمایل به استفاده ازاعمال نیرو جهت تحلیل اثرات لرزه ای برسازه دارند لیکن کنترل تغییر شکل ها و تغییر مکان ها را درطرح سازه ضروری می دانند طراحی برمبنای عملکرد روشی مبتنی برپذیرش تغییرمکان و شکل پذیری است دراین مقاله عملکرد لرزه ای قابهای خمشی فولادی منظم با ارتفاع متوسط طراحی شده با دو روش طراحی مبتنی برتغییر مکان و روش نیرویی مورد ارزیابی قرارگرفته است به این منظوردو قاب خمشی منظم ۸و۱۲ طبقه با دو روش متفاوت طراحی مستقیم مبتنیتغییر مکان و روش نیرویی مطابق ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران طراحی شده اند درادامه برای مقایسه دو روش طراحی قابها تحت هفت شتابنگاشت ساختگی که با طیف طرح ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ مقیاس شده اند مورد تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قرارگرفته است.