سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدبهرام بهشتی اول – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهرانگیز محمدزاده – کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

معمولا در فرایند تحلیل و طراحی ساختمان ها صرفا بصورت قابهای متشکل از اعضای اصلی سازه ای در نظرگرفته می شوند درحالیکه بسیاری از قابهای ساختمانی درنواحی میانی یا پیرامونی ساختمان با دیوارهای مصالح بنایی به عنوان پارتیشن ها یا عایقهای صوتی و حرارتی پر می شوند که دیگر رفتار آنها با رفتار قاب خالی یکسان نیست با توجه به آنکه این نوع اعضا معمولا بصورت اعضای غیرسازه ای تلقی می شوند لذا اثر آنها در تحلیل سازه نادیده گرفته میشود. این در حالی است کهدرهنگام وقوع زلزله های شدید و متوسط میانقابهای مصالح بنایی با قاب محیطی خود برخورد نموده و نیروهای اندرکنش ایجاد شده در بین آنها باعث افزایش ظرفیت باربری و سختی جانبی سازه می گردد.