سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد حبییان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد
معصومه جانعلی زاده چوبستی – کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده:

دیروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادی. کشور ما در طول این سالها، با مفهوم جهاد، بیگانه نبوده و در مقاطع گوناگون و برحسب نیازهای روز خود،جهاد عملی را در حوزههای گوناگونی اجرا کرده است. آن روزی که ایران مورد طمع دشمنانش واقع شد، این جهاد به صورت جهاد دفاعی خودنمایی کرد و روز دیگر برای بازسازی سریع کشور جهاد سازندگی مطرح شد. با بهبود روند بازسازیهای پس از جنگ، جهاد کشاورزی مطرح شد و درجایی دیگر برای پیشرفتهای روزافزونتر و حضور ایران در معادلات جهانی نام جهاد علمی و فناوری را به خود گرفت. حال در سومین سال دهه پیشرفت و عدالت و درحالی که ایران در کانون توجهات سیاسی کشورهای دنیا قرار دارد و در شرایطی که ابرقدرتهای جهانی درگیر بحران جهانی اقتصاد هستند، تبیین، تحلیل و اجرای مفهوم جهاد اقتصادی یک تلاش مقدس و وظیفهای واجب برای همگان محسوب میشود و برای موفقیت در هرکدام از این جهادها نیاز به صلاحی بود که موفقیت این جهادها را تضمین کرد و اینک سلاح پیروزی در این جهاد وجود رفتارهای است که باید تمام فعالان این جهاد به خود بگیرند یا آن را تقویت نمایند. این رفتارها عبارتند از: رفتار شهروندی سازمانی و رفتارکارآفرینانه. این پژوهش به دنبال معرفی رفتار شهروندی سازمانی و عوامل رفتار کارآفرینانه به عنوان سلاح موفقیت در این جهاد، می باشد.