سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسن دانایی فرد – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
عباس ابراهیمی بلوطبازه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از تئوری های جدید در حوزه رفتار سازمانی تئوری رفتار شهروندی است ماهیت خاص سازمانهای دولتی نوعی رفتار شهروندی را می طلبد که با روح منفعت عامه سازگاری داشته باشد دراین مقاله تلاش شدها ست تا با تامل بر تئوری رفتار شهروندی اهمیت آن درس ازمانهای دولتی و نگاههای تئوریک به آن در قلمرو مدیریت دولتی به تبیین عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخته می شود ارتباط عواملی نظیر رضایت شغلی تعهد سازمانی عدالت سازمانی درک حمایت های سازمانی ، درک سیاستهای سازمانی و چندین عامل دیگر با رفتار شهروندی سازمانی به تفصیل مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.