مقاله رفتار شهروندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: رفتار شهروندی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله رفتار سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله در ارتباط با موضوع رفتار شهروندی سازمانی است که بر اساس مطالعات نظری و ارائه دیدگاه های صاحب نظران در ارتباط با موضوع، ابعاد رفتار شهروندی و انگیزش درونی منجر به رفتار شهروندی سازمنی از یکسو و بررسی سیاست های تشویقی رفتار شهروندی در مراحل گزینش و استخدام، اموزش و توسعه و ارزیابی عملکرد و جبران خدمت و سیستم های غیر رسمی از سوی دیگر تدوین شده است و مراحل سه گانه جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی را فرصتی برای تقویت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان معرفی می کند. نتیجه حاصل از مطالعه کتابخانه یی موضوع تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی بویژه در بنگاه های دانش محور است. مسایل منابع انسانی به عنوان نمونه های مهم ضد شهروندی شناخته شده است و توصییه مبتنی بر یافته های مطالعه تاکید بر تقویت رفتار شهروندی در مراحل جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی و توجه به سیستم های غیر رسمی است.