سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی عباسی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،
سید علیرضا جمال – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،ایرا
محمد مهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،کاشان ایر
مسعود رستگار دباغی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،گروه عمران،کاشان،

چکیده:

بررسی جزء محدود برای پیش بینی پاسخ هایی شمع منفرد تحت بار جانبی در خاک های لای هداربا در نظر گرفتن اندر کنش خاک و شمع انجام شده است. خاک و شمع به وسیله المان سه بعدی Solid-3D شبیه سازی شده است. در مدل محاسباتی، سطوح تماس بین خاک و شمع ایجاد شد. تغییرمکان و تغییر شکل ها سیستم خاک – شمع با ثاب ت و متغیر گرفتن پارامترها و تغییرات عمق بررسی شد. خواص مهندسی خاک و شمع با تغییر متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.