سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حسین سرپولکی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
ایوب تعاونی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نانو پودر آلومینا به روش سل- ژل تهیه شده و نانو پودر کلسینه شده بوسیله پراش اشعه ایکس وپلیمری طبیعی که هیچ گونه عوارضمیکروسکوپ الکترونی جاروبی، آنالیز شده است. سدیم آلژیناتبرای فرآیند شکل دهی خود بخودی قطعه خام آلومینایی با استفاده از فسفات کلسیم بهمنفی ندارد عنوان عامل ژل کننده، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، هگزا متافسفات سدیم به عنوان کلیتورمورد استفاده قرار گرفته است. رفتار ژله ای شدن و رئولوژیکی دوغابهای تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته است. قطعات خام، توسط سینترینگ بدون فشار در ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد، تا نزدیک دانسیتهتئوری، چگال شده اند. علاوه بر این، ساختار یکنواخت و در ابعاد نانویی، توسط عکسهای میکروسکوپ الکترونی جاروبی، تایید شده است