مقاله رفتار ذخیره ای و حساسیت به خشکی بذرهای سیاه کرکو (Acer Monspessulanum Sub. Turcomanicum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۴ منتشر شده است.
نام: رفتار ذخیره ای و حساسیت به خشکی بذرهای سیاه کرکو (Acer Monspessulanum Sub. Turcomanicum)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افرا کرکو
مقاله رفتار ذخیره ای
مقاله صفات جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتی غفار
جناب آقای / سرکار خانم: پیام نور وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: کاوسی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی عرب علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف شناخت رفتار ذخیره ای، حساسیت به خشکی، و اثر رطوبت داخلی بذر بر صفات جوانه زنی و خصوصیات اولیه بذر و نونهال های حاصله بذرهای سیاه کرکو انجام شده است. بذور سالم و رسیده درختان افرا کرکو از دره زرین گل علی آباد استان گلستان در دامنه ارتفاعی ۵۰۰ تا ۱۱۰۰ متری از سطح دریا و با رطوبت اولیه ۴۶ درصد جمع آوری و برای غلبه بر خواب بذر به مدت شش ماه استراتیفه شدند، سپس برای تشکیل ۹ سطح رطوبتی شامل رطوبت ۴۵ (شاهد)، ۴۰، ۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، و ۵ درصد در مجاورت ماده رطوبت گیر سیلیکاژل و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار گرفته و پس از ۲۴ ساعت آبنوشی با استفاده از طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با ۴ تکرار به مدت ۳۰ روز در ژرمیناتور کاشته و بذور جوانه زده هر روز شمارش شدند. نتایج نشان داد بذرهای افرا کرکو دارای رفتار ذخیره ای حد واسط اند. حد آستانه، حد بحرانی، و حد کشنده رطوبت داخلی بذر این گونه به ترتیب ۴۰، ۲۰، و ۵ درصد بوده و با کاهش رطوبت داخلی، صفات جوانه زنی بذر (ظرفیت حیاتی، سرعت، ارزش، انرژی، درصد جوانه زنی، و شاخص بنیه بذر)، و خصوصیات اولیه نونهال ها (وزن خشک ساقه چه و ریشه چه و طول گیاهچه) کاهش می یابد. با بررسی این تحقیق پایه ای مشخص می شود که بذور این گونه قابلیت نگه داری بلند مدت ندارند. برای به دست آوردن نهال بذری با ویژگی های مطلوب نباید رطوبت بذر این گونه در زمان کاشت، از حد آستانه ۴۰ درصد کمتر باشد.