سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا معراجی – دانشجوی دکترای سازه،دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – استاد دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

هدف اصلی در فصل حاضر بررسی تاثیر پارامترهای موثر در رفتار خرابی دیوار برشی فولادی به کاررفته در ساختمان های بلند می باشد به همین منظور ابتدا بعد از تعیین صحت مدل عددی اثر عواملی نظیر تعداد طبقات بار ثقلی و اثر سختی محوری و سختی خمشی تیرهای طبقات بررسی شدها ست دراین بررسی ها لازم بود از روش تحلیل ابعادی استفاده شده و پارامترهای بی بعد و نرمالیزهشده معرفی شوند به منظوردر نظر گرفتن اثر ارتفاع سازه یا اثر تعداد طبقات پارامتر بی بعد b1 و برای بررسی اثر بارثقلی و اثر سختی محوری و سختی خمشی تیرهای طبقات به ترتیب پارامترهای بی بعد b4b3b2 معرفی شدها ند.