سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید قلهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان و عضو پژوهشکده فناوریه
امید رضایی فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان و عضو پژوهشکده فناوریه

چکیده:

استفاده از دیوار برشی فولادی، به عنوان یک سیستم مقاوم دربرابر بار جانبی بیش ازچهل سال است که مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرارگرفته است. اگر چه تاکنون مطالعات زیادی در خصوص شناخت هرچه بیشتر رفتار این سیستم در سراسر دنیا انجام شده است، ولی تا کنونضوابط خاصی در خصوص ضریب رفتار آن ارائه نشده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با کمک ازمایش های انجام شده بر روی دو نمونه دیوار برشی فولادی شکل پذیر سه طبقه و همچنین آزمایش های معتبر انجام شده در دیگر مراکز تحقیقاتی دنیا، مقدار ضریب رفتار دیوار های برشی فولادی با ورق نازک و عوامل تاثیر گذار بر روی آن مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. نتایج، حاکی از عملکرد مطلوب سیستم در مقابل بارهای جانبی بوده و مقدار ضریب رفتار آن به مراتب بیشتر از بزرگ ترین مقدار ضریب رفتار دیگر سیستم ها در آئین نامه های گوناگون می باشد