سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر عسگری مارنانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رضا بمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مر

چکیده:

یکی از روشهای مناسب جهت ایجاد مقاومت لازم در ساختمانهای فولادی در برابر زلزله، طی دهه های اخیر استفاده از سیستم های دیوار برشی فولادی می باشد. این سیستم مزایای زیادی نسبت به سایر سیستم های باربر جانبی دارد به همین جهت مورد توجه خاص پژوهشگران و مهندسانساختمان قرار گرفته است. صرفه جویی در فولاد مصرفی، افزایش سرعت ساخت، کاهش هزینه اجرا و کاهش فضای قابل استفاده در ساختمان هاتنها بخشی از مزایای این سیستم است. از طرفی می توان برای مقاوم سازی ساختمانهای موجود به راحتی و با کمترین تغییرات از سیستم دیوارهای برشی فولادی استفاده نمود. هم چنین با توجه به اینکه وجود الزامات معماری و تعبیه محل عبور تاسیسات و غیره، ایجاد بازشو در محل هایی ازدیواربرشی را لازم می نماید؛ لازم است بازشوهایی در این سیستم تعبیه کرد که ابعاد، تعداد و محل این بازشوها تأثیر قابل توجه ای را بر مقاومتاین سیستم دارد. در مقاله حاضر با استفاده از روش اجزاء محدود به بررسی و مقایسه سختی، مقاومت نهایی نمونه هایی از دیواربرشی فولادی بازشودار، با فرض رفتارغیر خطی مصالح پرداخته شده است و موقعیت مناسب بازشوهای دوگانه دایره ای شکل در دیوار برشی با استفاده از نتایج بدست آمده مورد بررسیو مقایسه قرار گرفته است