سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی دادرس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حسین ابراهیمی – استاد یار بخشعمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
افشین سلاجقه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، مشخصه های دینامیکی چلیک دو لایه فضاکار غیر کروی ، بررسی شده است .هدف این مقاله ارائه روابط تقریبی معادل استاتیکی، بر اساس روش های دقیق آنالیز دینامیکی می باشد. در این مطالعه با انجام آنالیزهای لحظه به لحظه، تاثیر مولفه های افقی و عمودی زلزله بر چلیک دو لایه فضاکار غیر کروی بررسی شده است. و فرمولهایی برای تخصیص بار استاتیک معادل زلزله استخراج گردیده است . آنالیز غیرخطی رفتار سازه انجام گرفته و با بررسی مساله شکل پذیری، ضریب رفتار سازه، تعیین شده است .جهت بررسی رفتار غیرخطی سازه، روش بار افزون مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج این مجموعه آنالیز غیرخطی، موید اینست که چلیک دو لایه فضاکار غیر کروی، سازه های شکل پذیری در مقابل مولفه های افقی و عمودی زلزله نیستند