سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جبارعلی ذاکری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علی نسودی ممقانی – فوق لیسانس مهندسی راه آهن

چکیده:

با توجه به افزایش سرعت سیروسیله نقلیه ریلی در سالهای اخیر لزوم پی بردن به رفتار دینامیکی ابنیه های فنی بیش از پیش احساس میگردد دراین مقاله جهت پی بردن به رفتار دینامیکی پلهای بتن آرمه راه آهن مدل ارتعاشی از کل سیستم وسیله نقلیه ریلی و پل ارایه شده است معادله دیفرانسیل ارتعاشی حرکت سرعت و شتاب قائم جهت بدست آوردن پاسخهای دینامیکی با روش المان محدود بصورت توام تشکیل شده اند برای اعمال اثر بار خط و وسیله نقلیه ریلی از آیین نامه بارگذاری پلهای راه آهن مدل Eurcode و برای مدلسازی عرشه پل از تیراولر برنولی در محیط ارتعاشی پیوسته با شرایط تکیه گاه های تیردوسرمفصل استفاده شده است. تمامی کدنویسی ها درمحیط برنامه نویسی MATLAB به جهت یافتن پاسخهای دینامیکی پل صورتگرفته است درنهایت پاسخ های دینامیکی شامل خیز قائم و نیز لنگر خمشی دینامیکی پل در وسط دهانه ارایه شده است.