سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیب علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
جواد مرادلو – استادیاران دانشگاه زنجان
کیارش ناصراسدی –

چکیده:

رفتار بتن تحت تنشهای بزرگ ناشی از بارگذاریهای دینامیکی شدیدی همچون بارگذاری ضربه ای بسیار پیچیده میب اشد لذا مطالعات صورت گرفته درگذشته عمدتا توسط روابط تجربی بوده است به دلیل عدم دقت مناسب و محدودیت های روابط تجربی امروزه از روش شبیه سازی عددی جهت تحلیل مسائلی مانند بارگذاری ضربه ای استفاده می شود یکی از مدلهای مقاومت و شکست که درشبیه سازی بتن استفاده می گردد مدل آراچ تی RHT می باشد دراین مقاله با استفاده از نرم افزار اتوداین AUTODYN) وب ا شبیه سازی آزمایشات تجربی و بررسی پارامترها وعوامل تاثیر گذار دردقت شبیه سازی به بررسی دقت و کارآمدی این مدل پرداخته می شود. بعد ازکالیبره نمودن پارامترهای موثر و شبیه سازی ازمایشات تجربی مشخص گردید که این مدل می تواند درشبیه اسزی نتایج مناسبی همراه با ابعاد خسارت ارایه نماید.