سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر مقیسه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده:

خطوط لوله دریایی مهمترین و رایج ترین روش برای انتقال هیدروکربن به ساحل م یباشند. از آنجا که ایران دارای منابع قابل توجه انرژی در مناطق فراساحل می باشد، پیش بینی رفتار لوله در بستر دریا با توجه به محدودیت های مکانیکی و محیطی حائز اهمیت بسیار خواهد بود . در این مطالعه خط لوله در محل اتصال به تأسیسات ساحلی و سیستم رایزر و در منطق های دور از این اتصالات در نظر گرفته م یشود. اطلاعات مورد استفاده در مدلسازی شرایط محیطی، داده های هواشناسی خلیج فارس خواهد بود. به منظور مطالعه رفتار خط لوله با در نظر گرفتن نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از برخورد جریانات دریایی و همچنین پروفیل ناشی از امواج مدلی کامل از نیروهای وارد بر لوله بدست خواهد آمد. سپس معادلات حاکم بر حرکت لوله استخراج شده و حل خواهد گردید و اثر پارامترهای مختلف مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.