سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل علی پور ساجدی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد سازه
یوسف حسین زاده – استادیار دانشکده فنی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله رفتارخمشی اتصالات تیر به ستون مفصلی دارای صفحات اتصال مهاربند و توانایی آنها دربهبود عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده هم مرکز مورد بررسی قرارگرفته است مدل المان محدود برای اتصال تیر به ستون دارای صفحه مهاربندبه کمک نرم افزار اجزای محدود ABAQUS تهیه شده است این مدل برای اتصالات پیچی با نبشی های نشیمن و فوقانی می باشد صحت مدل اجزای محدود با مقایسه نتایج تحلیل اجزای محدود وداده های تجربی تایید شده است سپس مدل اجرای محدود برای اتصالات مفصلی جوش رایج درایران تهیه شده و رفتار آن تحت اثربارهای رفت و برگشتی مطالعه شده است مقاومت خمشی ظرفیت جذب انرژی مکانیزم خرابی و تمرکز تنش اتصالات بررسی شده است. مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که اتصالات درقابهای مفصلی با مهاربندی های هم مرکز به علت داشتن مقاومت خمشی ظرفیت ذخیره ای درمقابل نیروی جانبی به قابها اضافه نموده و میتوانند درافزایش پایداری سازه مشارکت کنند.